25 października 2020, 14:38

Teraz

15°

Fakty

A A A

BARANÓW: 23 zł/os - nowa stawka opłaty za śmieci

Z 16 zł do 23 zł wzrosła stawka opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca w Gminie Baranów. Decyzję podjęto podczas wtorkowej (22.09) sesji Rady Gminy.

Decyzję podjęto większością głosów radnych. Innego wyjścia nie było, bo samorządy nie mogą dopłacać do gospodarki odpadami. - Od wielu lat mamy niskie ceny odbioru odpadów, a nam nie wolno dokładać do tego. Regionalna Izba Obrachunkowa zaleca, aby gospodarka odpadami bilansowała się. Nie mamy takiej możliwości, żeby odpowiednio wycelować,  aby nie zarabiać na śmieciach i nie dopłacać do nich. Teraz musimy dopłacić do śmieci około 350 tys zł, dlatego ta podwyżka częściowo zbilansuje nam budżet - mówiła Radiu SUD wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zapłaci czterokrotność tej kwoty - 92 zł/os. Zwolniono częściowo z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W zakresie częstotliwości odbioru odpadów przez firmę „Peter” nic się nie zmieniło.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl