3 sierpnia 2020, 20:16

Teraz

16°

Fakty

A A A

TRZCINICA: 25 000 na usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Trzcinica zawarł umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przez Gminę Trzcinica przedsięwzięcia       pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”.

Wysokość uzyskanej przez Gminę Trzcinica dotacji wynosi 25 000 złotych i zostanie ona przeznaczona na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Trzcinica. W związku z przeprowadzoną wśród rolników inwentaryzacją odpadów rolniczych Gmina Trzcinica planuje unieszkodliwić około 20 ton folii rolniczych, 15 ton siatek i sznurków do owijania balotów, 10 ton worków typu Big Bag i 5 ton opakowań po nawozach. Rolnicy, którzy jesienią 2019 roku uczestniczyli w inwentaryzacji odpadów z działalności rolniczej zostaną poinformowani o terminie odbioru telefonicznie. Odbiór nastąpi do końca września 2020 roku. Odbiór odpadów z działalności rolniczej realizować będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SO-MASZ” s. c. Janusz Socha, Krzysztof Socha, Łask.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl