11 sierpnia 2020, 02:51

Teraz

21°

Fakty

A A A

REGION: 28 Pielgrzymka Sołtysów

Po raz dwudziesty ósmy odbyła się Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium w Licheniu. Do sanktuarium przybyło 5 tysięcy pielgrzymów. W normalnych warunkach Bazylika Licheńska gościła zawsze ponad 10 tysięcy uczestników z całej Polski /sołtysów w Polsce jest około 40 tyś./W dobie koronawirusa liczba została okrojona.

W 1994 roku podczas kolejnej pielgrzymki do Lichenia istniejące organizacje rolnicze w Polsce zjednoczyły się w Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na którego czele stanął młody Senator Ireneusz Niewiarowski. Ważnym wydarzeniem pielgrzymkowym była obecność w czerwcu 1999 roku papieża Jana Pawła II. Od lat pielgrzymkom sołeckim do Lichenia towarzyszą debaty i konferencje dotyczące wsi polskiej. Na spotkania z sołtysami w czasie pielgrzymek licheńskich przybywało wielu liderów życia politycznego w Polsce nie wyłączając premierów i prezydentów RP. Po koncelebrowanej Mszy Św. Poczty sztandarowe wraz z władzami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów udały się pod pomnik śp. Bpa Romana Andrzejewskiego Duszpasterza Sołtysów gdzie po krótkiej modlitwie zostały złożone bukiety kwiatów. Krótką refleksję na temat śp. Bpa Andrzejewskiego wygłosił Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Biskup Roman Andrzejewski ma swój pomnik na terenie należącym do sanktuarium licheńskiego. Całością tego obszaru z licznymi kapliczkami, oczkami wodnymi, alejkami oraz z samą Bazyliką opiekują się Księża Marianie. Razem jest to teren kilkunastu hektarów.W tegorocznych uroczystościach pielgrzymkowych do Lichenia wzięła udział delegacja ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej. Na jej czele stał sołtys ze Zgorzelca w gminie Rychtal Krzysztof Zawada. W czerwcu br. kapituła złożona z przedstawicieli miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wybrała Krzysztofa Zawadę „Sołtysem Roku” Tytuł ten zostanie wręczony laureatowi w Senacie RP w terminie późniejszym. Sołtysowi Zawadzie w Licheniu towarzyszyli Jan Wawrzyniak z rady sołeckiej w Grębaninie i Andrzej Wawrzyniak ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl