4 marca 2021, 01:06

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Absolutorium dla Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych

22 stycznia odbyło się z walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych w Ostrzeszowie. Zebranie odbywało się w formie wideokonferencji.

Po przyjęciu sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, członkowie stowarzyszenia jednomyślnie udzielili absolutorium swojemu Zarządowi.Wśród najważniejszych przedsięwzięć, jakie SIP zrealizowało w ubiegłym roku znalazł się projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla młodych – Powiatowe Targi Edukacyjne w Ostrzeszowie, pomoc w formie darowizny osobom w trudnej sytuacji życiowej, zakup wózka do przewozu pacjentów dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, a także wyposażenie świetlicy na Oddziale Pediatryczno-Noworodkowym w OCZ w Ostrzeszowie.Niestety, z powodu pandemii SIP musiało odstąpić od realizacji Ekologicznego Dnia Powiatu Ostrzeszowskiego. Wniosek o dofinansowanie złożono w październiku 2019 roku w ramach konkursu małe granty, organizowanego przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania. W październiku 2020 roku w ramach konkursu małe granty organizowanego przez OLGD stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na kolejne 2 wnioski:
– „Gotowi – Do startu – Start”- zakup profesjonalnego systemu elektronicznego pomiaru czasu. Wartość projektu- 27 342 zł, dofinansowanie 25 000zł.– Eko Grzybobranie w Przedborowie – impreza kierowana do seniorów – wartość projektu 15 464 zł, dofinansowanie 100%.

źródł: powiatostrzeszowski.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl