17 września 2019, 11:07

Teraz

15°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Absolutorium dla Wójta

Wójt Gminy Łęka Opatowska otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku. W trakcie sesji, która odbyła się wczoraj otrzymał aprobatę wszystkich radnych uczestniczących w obradach.

Wcześniej wójt przedstawił  Raport o stanie Gminy Łęka Opatowska za 2018 rok i otrzymał od radnych wotum zaufania.

Ten Raport za ten 2018 rok, który już był na pewno bardzo ważny i istotny w samych cyfrach, bo jak Państwo pamiętacie w 2015 roku, tak dla przypomnienia, mieliśmy 350 tysięcy złotych na inwestycje a w 2018 inwestycje opiewały już na ponad 5 mln 200 tys. zł. Jak będzie wyglądał ten obecny rok - czas pokaże jak będziemy go zamykać. Rok 2018 uważam naprawdę za bardzo korzystny dla rozwoju Gminy - mówił wójt Adam Kopis.

Jeżeli chodzi o budżet 2018 roku to planowane dochody zamknęły sie kwotą 30 630 753,50 zł. Wydatki wyniosły 31 091 745,50 zł. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała zarówno Komisja Budżetowa, Komisja Rewizyjna, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2018 rok i udzieli absolutorium wójtowi.

To Państwo jako mieszkańcy gminy budujecie potencjał i myślę, że wspólne nasze działania i kroki, chociaż nie zawsze zadawalają wszystkich, to jednak w znacznej części oceny mieszkańców podążamy w dobrym kierunku. Tak jak Pan Przewodniczący życzył mi, tak ja Państwu życzę sił i wytrwałości we wspólnym pokonywaniu wszelkich trudności, które będą się pojawiać ale  też w kwestii inwestycyjnej  aby ta droga  wytyczona dla rozwoju i poprawy życia wszystkich mieszkańców  była spójna - powiedział Kopis.

Absolutorium udzielone zostało przez radnych jednomyślnie.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl