29 września 2020, 03:56

Teraz

11°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Anioły w kościele zostaną odnowione

21 lipca ks. kanonik Wiesław Cieplik – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy podpisał z prezesem Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Grzegorzem Grzunką umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pt. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rzeźbach dwóch aniołów mieszczących się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy”.

Przedmiotem umowy jest renowacja rzeźb dwóch aniołów - pochodzących z początku XVII wieku (styl: wczesny barok).Całkowita kwota przyznanych beneficjentowi środków finansowych wynosi 14.500,00 złotych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Rzeźby pełnoplastyczne wykonane są z drewna snycerowanego i ustawione w kontrapoście. Ciało aniołów jest kryte od pasa złoconą szatą o ostro łamanych i głębokich fałdach. Rzeźby ustawione są w zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym - mówi ks.Cieplik.

Rzeźby pełnoplastyczne wykonane są z drewna snycerowanego i ustawione w kontrapoście. Ciało aniołów jest kryte od pasa złoconą szatą o ostro łamanych i głębokich fałdach. Rzeźby ustawione są w zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym. Parafia w Trzcinicy od siedmiu lat pozyskuje środki finansowe na realizację różnych programów grantowych. Do tej pory zrealizowała już trzy zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto parafia otrzymała dwukrotnie dotację z Gminy Trzcinica i Starostwa Powiatowego w Kępnie na realizację projektów inwestycyjnych (remonty).Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl