21 stycznia 2021, 02:17

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: ARiMR przypomina Sołtysom, Rolnikom i Mieszkańcom Wsi

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku sporządzenia spisu stanu stada świń. Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz trzody chlewnej, powinien raz na 12 miesięcy sporządzić spis stanu stada świń i dostarczyć go do Biura Powiatowego ARiMR. Spis można sporządzić na przygotowanych przez agencję formularzach lub przez Portal IRZplus. Posiadacze bydła, owiec i kóz zostali zwolnieni z obowiązku dostarczenia do ARiMR spisów stanu stada. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia posiadaczom zwierząt Portal IRZplus. Portal IRZplus: jest polecany jako podstawowe narzędzie pozwalające posiadaczom zwierząt wywiązać się z ustawowych obowiązków dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt bez konieczności wychodzenia z domu (bez wizyty w BP ,jest przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet a także umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych oraz możliwość kontroli stanu faktycznego siedziby stada.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl