14 lipca 2024, 12:19

Teraz

23°

Fakty

A A A

BARANÓW: Bez zadań domowych ale za to z dobrymi wynikami

Szkoła bez zadań

Kilka dni temu ósmoklasiści ze szkoły w Baranowie poznali wyniki egzaminów. Są one niezwykle istotne, bowiem dotyczył uczniów, którzy od lat byli w programie „szkoła bez zadań domowych”. Wyniki egzaminów w tej placówce są znakomite.


Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali w skali kraju średnio 61 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 52 proc - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dla porównania uczniowie ze szkoły w Baranowie z języka polskiego uzyskali 66% a z matematyki 54%. Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego, to 66 proc. W Baranowie osiągnięto wynik na poziomie 74%.


Kilka lat temu wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek optowała za tym, by szkoły nie zadawały prac domowych. Pomysł wprowadzono najpierw w jednej podstawówce, a przed rokiem we wszystkich a terenie gminy. Spotkał się on z dużą aprobatą. - Uzyskane wyniki podczas egzaminu pokazały, że ten system bez zadań domowych sprawdza się - mówi Radiu SUD wójt Baranowa. - Mamy dodatkowo w tygodniu jedną lekcję z j. polskiego,  j. angielskiego i matematyki za które płaci gmina. Szkoła w Baranowie znakomicie funkcjonuje od lat, za co należą się gratulacje nie mnie, ale przede wszystkim uczniom i gronu pedagogicznemu, na czele z dyrektorem. Właśnie w takim kierunku powinny iść szkoły, żeby nie było zadań domowych. Dzieci mają po szkole w domu spędzać czas z rodzicami i ogólnie odpoczywać od nauki - mówi wójt Lewandowska-Siwek.


Coraz częściej pojawiają się opinie, że najlepszym sposobem na to, by dziecko osiągało świetne wyniki w nauce jest sprawić, żeby pokochało naukę, a nie czuło, że ona pozbawia je możliwości zabawy. Odrabianie lekcji w domu zabija w dzieciach zainteresowanie nauką. Nauczyciele ze szkół podstawowych, w których nie zadaje się prac domowych, twierdzą, że ich uczniowie są mniej zestresowani, mniej zmęczeni i dlatego przyswajają więcej wiedzy podczas lekcji. Zadowoleni są też rodzice.

Autor: redakcja@radiosud.pl