29 listopada 2020, 16:50

Teraz

Fakty

A A A

BARANÓW: Podpisano umowę na rewitalizację rynku

27 października wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę z wykonawcą zadania polegającego na rewitalizacji rynku w Baranowie. Przedmiot umowy to roboty związane z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami, rozbiórką budynku sali gimnastycznej, budową budynku usługowo-gastronomicznego, termomodernizacją budynku Urzędu Gminy oraz budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Umowa, oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje również wyposażenie kuchni cateringowej i biblioteki. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na 31 sierpnia 2022 roku. Koszty szacowane są na blisko 16 milionów złotych.
Źródło: www.baranow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl