29 stycznia 2022, 02:04

Teraz

-1°

Fakty

A A A

BARANÓW: Skarga na działalność przewodniczącego bezzasadna

odczas dzisiejszego posiedzenia Rady Gminy Baranów, radni za bezzasadną uznali skargę na działalność przewodniczącego Rady Gminy.

Skarga złożona przez grupę radnych, dotyczy sprostowania wystosowanego 13 marca tego roku przez przewodniczącego Mariana Kremera, do Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, w sprawie spotkania przewodniczącego rady i wójt Bogumiły Lewandowskiej - Siwek z Dyrektor Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Chodzi tu między innymi o zdanie, że podczas spotkania "wójt przedstawiła projekt sieci szkół(..)". Projekt ten miał być przyjęty na sesji dopiero po tym spotkaniu. Zdaniem radnych, którzy złożyli skargę, przewodniczący w sprostowaniu przyznał się tylko do jednego błędu, co wg. uzasadnienia jest już podstawą do złożenia skargi, ale nie sprostował, jak przytoczono: "pozostałej zakłamanej części pisma, dotyczącej słów kuratora oświaty".
- Dopiero w czasie XXXVIII nadzwyczajnej sesji rady gminy Baranów, w dniu 2 marca 2017r. została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju. Co jest dowodem na zasadność skargi grupy radnych Poprzez sporządzone wyżej wymienione pismo, Przewodniczący niezgodnie z prawdą przedstawił sytuację dotyczącą gminy Baranów. Wnioskujemy o uznanie skargi na przewodniczącego gminy Baranów z dnia 1 lutego 2017r. za zasadną - Przytoczyła uzasadnienie skargi. radna Hanna Urbańska.
Dwoma głosami przewagi radni uznali skargę za bezzasadną. Podczas posiedzenia przyjęli wszystkie pozostałe projekty uchwał.

Autor:

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • Administrator : Komentarz użytkownika DWORUSKA został zablokowany z powodu naruszenia regulaminu. Nie publikujemy komentarzy zawierających informacje dotyczące sfery prywatnej osób publicznych.

    14:19, 20 listopada 2017, | odpowiedz
  • ~Real : Pastwicie się nad tym przewodniczącym a wystarczy spojżeć na niego jak życie go doświadczyło.

    11:18, 18 listopada 2017, | odpowiedz
  • ~mmmmmm : wystarczy przegłosować i kłamstwo staje się prawdą - moralność radnych 0

    07:44, 18 listopada 2017, | odpowiedz