8 grudnia 2021, 11:11

Teraz

-3°

Fakty

A A A

BARANÓW: Trzy zadania w jednym projekcie

Gmina Baranów zaprojektowała 3 zadania w ramach jednego projektu. Dwa będą miały miejsce w Mroczeniu i jeden w Grębaninie. Pierwszy projekt to „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 661 w Mroczeniu”. Powstał z myślą o lokalnych społecznościach i ma na celu stworzenie centrum spotkań i rekreacji dla osób w różnym wieku. Wydzielone zostały przyjazne przestrzenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie to miejsce, gdzie można spędzić czas skacząc na trampolinach i przeglądając się w magicznych lustrach. Zaprojektowano również plac wyłożony płytami drewnianymi w kształcie spirali. Na ich zwieńczeniu będzie zlokalizowany labirynt XXL, przy którym dzieci mogą uczyć się zręczności i logiki. Kolejnym placem jest bezobsługowy park linowy. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 5 r.ż.. W przyszłości zamierza się stworzyć w centrum plac z minigolfem. Kolejnym projektem jest „Budowa linii oświetlenia boiska z masztami i złączami”. Prace polegać będą na przygotowaniu sztucznego oświetlenia spełniającego wymogi licencyjne PZPN, gdyż na przedmiotowym boisku trenuje czwartoligowyligowy zespół sportowy „ORZEŁ” Mroczeń. Prace będą polegały na montażu masztów oświetleniowych oraz doprowadzeniu niezbędnego okablowania i skrzynki przyłączeniowej wraz z licznikiem energii elektrycznej. Z powstałej infrastruktury będzie korzystać cała społeczność, a w szczególności mieszkańcy Mroczenia, zawodnicy i kibice LZS „Orzeł” Mroczeń. Obecnie nie ma możliwości korzystania z tego boiska po godzinie 17:00 z uwagi na zapadający zmrok, co w znacznym stopniu ogranicza aktywność fizyczną mieszkańców Mroczenia i okolic. I wreszcie ostatni, trzeci projekt - „Budowa Street Workout w miejscowości Grębanin”. Zadanie polegać będzie na budowie placu do uprawiania street workoutu w centrum miejscowości, z przeznaczeniem dla wszystkich o charakterze niekomercyjnym. Lokalna młodzież często korzysta z podobnego placu w Kępnie, jednak odległość obu miejscowości nie pozwala na zaszczepienie tej dyscypliny sportu. Street workout pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu, przy jednoczesnym budowaniu tężyzny fizycznej. Społeczność Grębanina nie posiada miejsca aktywnego wypoczynku młodzieży czy dorosłych. Wniosek gminy Baranów otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości ponad 260 tys., całość kosztować będzie gminę ponad 410 tys.

Źródło: www.baranow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl