15 sierpnia 2020, 18:25

Teraz

25°

Fakty

A A A

BARANÓW: Umowa na Chatę podpisana

7 lutego zawarto umowę pomiędzy Gminą Baranów a Korporacją „BUDONIS”. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w Baranowie przy ulicy Objazdowej 24”. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy. Zakończenie prac powinno nastąpić 26 lutego 2021 roku. Koszt inwestycji to 2 314 740,00 zł brutto.
Źródło: www.baranow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl