27 listopada 2021, 00:57

Teraz

Fakty

A A A

BARANÓW: W tym roku bez podwyżki

Nie będzie podwyżki za śmieci w Gminie Baranów w tym roku. Radni podczas sesji Rady Gminy podjęli pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami. Podwyżka, w wysokości około 20% planowana jest w przyszłym roku. Kolejny raz powrócił temat odwołania radnego Romana Taborskiego.

Wszystkie projekty uchwał „śmieciowych” radni podjęli jednogłośnie. Gmina nie przewiduje w tym roku podwyżki cen za odbiór odpadów. - Podwyżka była pod koniec minionego roku, więc w tym roku takiej nie będzie. Chcemy debatować z radnymi, żeby rozwiązać sprawę wielu rodzin mieszkających w jednym budynku. Cztery osoby mają wliczać się do stałej opłaty, a powyżej opłata ma być za każdą osobę. Związane jest to również z Ukraińcami, którzy tutaj zamieszkują w budynkach na terenie gminy. Mieszkańcy często mają w nich nawet 10 osób, a nie zgłaszają tego. Być może zróżnicujemy stawki tak, aby inna kwota była za cztery osoby, a inna za piątą, szóstą i kolejne - mówi wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.

Mieszkańcy gminy będą więcej płacić za śmieci w przyszłym roku. Związane jest to z rozstrzygniętym przetargiem. Wzrosła o 35% obsługa odbioru odpadów, dlatego za śmieci trzeba będzie płacić o ok. 20% więcej niż teraz. Częstotliwość odbioru odpadów nie zmieniła się. Dwa razy w miesiącu zabierane są odpady mokre, a raz suche. Stawki pozostają na razie na tym samym poziomie. Gospodarstwo 1-osobowe – 8 zł, 2-osobowe – 15 zł, 3-osobowe – 19 zł, 4-osobowe i więcej 23 zł (w tym ostatnim przypadku stawki wkrótce mogą ulec zmianie).

W trakcie sesji ówczesna przewodnicząca Rady Gminy (odwołana godzinę później podczas sesji nadzwyczajnej) Krystyna Lipska odczytała kolejne pismo skierowane do radnych w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Romana Taborskiego. Dokument z upoważnienia wojewody skierowała Hanna Sobańska, dyrektor Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru. - Przedmiotowy akt prawny wojewody o wygaśnięciu mandatu staje się prawomocny (wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia mandatu) z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia bądź odrzucenia przez Sąd Administracyjny I instancji. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej zarządzenie zastępcze staje się prawomocne z chwilą ogłoszenia wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny - czytamy w piśmie skierowanym do rady. Radny Taborski jak już informowaliśmy odwołał się od decyzji wojewody, a teraz nie czekając wyrok Sądu Apelacyjnego oczekuje sprostowania i przeprosin od wójt Lewandowskiej - Siwek, z powodu jak to określił - zamieszczenia nieprawdziwej informacji na temat utraty mandatu. Naruszyło to jego zdaniem jego dobra osobiste i godność.

Konfliktowo podczas sesji zrobiło się, gdy wójt zażądała od radnej Krystyny Lipskiej wyjaśnień, dlaczego zwołała wyjazdowe posiedzenie wszystkich komisji w siedzibie Caritas w Słupi  i  dlaczego finansowała to Gmina Baranów. Radni opozycyjni, którzy wzięli udział w tej wizycie stwierdzili, że chcieli zapoznać się z tym jak funkcjonuje ośrodek, a jeśli dla gminy są to spore koszty, to pokryją je z własnej kieszeni. Radny Jan Wawrzyniak pytał, dlaczego mecze na Rynku w Baranowie, w trakcie EURO kibice mogli oglądać tylko dwukrotnie. - Co takiego się stało, że mieszkańcy nie mogli oglądać wszystkich meczów piłkarskich? - pytał Wawrzyniak. Apelowano również, aby gmina dofinansowała remont podłogi kościoła w Donaborowie.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~Karol : Co do opłaty za śmieci (dot. podwyżki dla budynków w których mieszka dużo osób) to jestem całkowicie za tym. Kolejna sprawa - linia średniego napięcia (należącą do PKP) biegnąca wzdłuż ul. Przy Torach w Baranowie. Czy nikt nie widzi, że rosną pod nią drzewa, których gałęzie dotykają przewodów i już są ponadpalane. Przecież tam chodzą i bawią się dzieci. Jak drzewa będą mokre to może dojść do tragedii. Czy nikt tego nie widzi Jak się coś stanie to będzie ...

    13:49, 19 lipca 2016, | odpowiedz
  • ~bolek : Sesja nie w Caritas w Słupii tylko w warsztatach terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Pani Lipska oświeciła wójt Siwek że to należy do obowiązków gminy i jest to zapisane w odpowiednich paragrafach prawa administracyjnego, ale na tym trzeba się znać a nie tylko mącić i robić zamieszanie.Wójt Siwek cieniutko oj cieniutko.... Dwa miesiące temu wójt Siwek mówiła że Radny Taborski już nie jest radnym, okazało się że jest .Wójt Siwek oj cieniutko. Sama się gubi w k

    20:05, 18 lipca 2016, | odpowiedz