23 września 2020, 02:15

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Beata Andrzejewska została nowym dyrektorem szpitala

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko dyrektora SPZOZ w Kępnie wybrana została Beata Andrzejewska. Kontrakt podpisany będzie na 6 lat.

Beata Andrzejewska była do tej pory główną księgową w kępińskim szpitalu. - O wyborze zdecydowały wyniki tajnego głosowania komisji konkursowej - mówi Radiu SUD starosta Robert Kieruzal. - Było pięć kandydatur. Jedna z przyczyn formalnych została odrzucona - dodał starosta, który wielokrotnie podkreślał, że zadłużenie szpitala jest duże.

Czy osoba, która w tej placówce była główną księgową to plus, czy budzi to kontrowersje? - Ten wybór nie kłóci się z sytuacją w szpitalu. To może mieć swoje plusy. Decyzja zapadła większością głosów członków komisji. Wiele czynników przemawiało za tą osobą, chociaż inni kandydaci także bardzo rzeczowo zaprezentowały się. Pani Andrzejewska pełniła w momencie „bezkrólewia” też funkcję dyrektora i bardzo dobrze z tego się wywiązywała - przyznał starosta.

Robert Kieruzal przyznał w rozmowie z Radiem SUD, że bez wsparcia finansowego żaden, nawet najlepszy dyrektor nie poradzi sobie z tą trudną sytuacją. - Oczywiście, my mamy tego świadomość, że szpital ma problemy finansowe. Bez środków z tytułu kredytu i budżetu powiatu szpital nie poradziłby sobie. Dlatego wprowadziliśmy program naprawczy, który przewiduje część środków własnych i część z kredytów, musi spowodować uzdrowienie sytuacji finansowej - dodał starosta.

Po rezygnacji Jakuba Krawczyka obowiązki dyrektora szpitala pełnił ostatnio Marian Olejniczak. Beata Andrzejewska nie będzie zatrudniona na etacie, tylko kierować będzie szpitalem na mocy kontraktu, który będzie obowiązywać przez 6 lat. (dete)

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl