20 września 2020, 13:01

Teraz

18°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Bezpłatna akcja kastracji oraz sterylizacji zwierząt


Urząd Miejski w Wieruszowie informuje, że ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji/kastracji/znakowania (czipowania) zwierząt, których właściciele są mieszkańcami gminy Wieruszów.


Znakowanie (czipowanie) psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Znakowanie (czipowanie)  jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych podając dane właściciela pupila. Znakowanie (czipowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.


Akcja obejmuje również bezpłatną sterylizację/kastrację zwierząt, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wieruszów. Usługa jest całkowicie bezpłatna i odbywa się na koszt gminy Wieruszów.


Główną zaletą zabiegu jest uniknięcie chorób narządów rozrodczych, które często prowadzą do śmierci zwierzęcia. Kolejnym plusem jest uniknięcie niechcianej ciąży. Nasze zwierzę nie będzie pamiętało, ani odczuwało braku narządów rozrodczych.


Warunkiem skorzystania z zabiegu jest :  • pozytywne rozpatrzenie wniosku przez burmistrza Wieruszowa,

  • rzeczywiste wykonanie zabiegu kastracji lub sterylizacji zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w Gabinecie Weterynaryjnym, z którym gmina Wieruszów ma podpisana umowę.

  • uiszczenie opłaty za posiadanie psa

  • w przypadku sterylizacji/kastracji: posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie

  • w przypadku znakowania (czipowania) posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie u psów (u kota nie jest obowiązkowe)


Zabiegi wykonywane są w Gabinecie Weterynaryjnym przez lek. wet. Panią Andżelikę Barczak, mającym siedzibę przy ul. Osiedlowej 1k, 98-400 Wieruszów, numer telefonu: 603-394-731. Sfinansowaniu podlegają tylko i wyłącznie zabiegi wykonane w ww. Gabinecie, z którym gmina podpisała umowę.


Wniosek o skierowanie na zabieg kastracji, sterylizacji oraz znakowania (czipowania) psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wieruszów.


Autor: wieruszow@radiosud.pl