10 grudnia 2022, 06:38

Teraz

Fakty

A A A

BOBROWNIKI: Most zgody i współpracy

Historyczna, bo oczekiwana od dziesięcioleci, inwestycja powstała dzięki porozumieniu ponad politycznymi podziałami – tak najkrócej podsumować można budowę mostu łączącego dwa brzegi rzeki Prosny na terenie gminy Grabów. Choć budowla użytkowana jest już od kilku miesięcy to jej oficjalne otwarcie nastąpiło dopiero 23 listopada w miejscowości Bobrowniki. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści różnych opcji, wysocy przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi oraz mieszkańcy, którzy nie kryją zadowolenia z realizacji zadania. Powstała przeprawa stanowi bowiem wielokilometrowy skrót i pozwala dużej grupie rolników ograniczyć koszty dojazdu do gruntów rolnych.
- Jest to most zgody i współpracy – podkreślił burmistrz Maksymilian Ptak. - Most ten ma znaczenie rolnicze, handlowe i daje szansę rozwoju Szkole Podstawowej w Bobrownikach, która jest prowadzona przez miejscowe stowarzyszenie.
Oczekiwanie na finalizację inwestycji trwało ponad 80 lat, bo tyle upłynęło od zniszczenia mostu na Prośnie podczas II wojny światowej.
- Ile straciło nasze społeczeństwo przez jej brak, tego nie da się materialnie i społecznie wyliczyć – stwierdził radny Rady Powiatu w Ostrzeszowie i mieszkaniec Bobrownik Ignacy Śmiatacz. - Byliśmy nawet w pewien sposób wykluczeni brakiem dostępu do siebie jako bliscy sąsiedzi w ramach jednej gminy. Dopiero w 2016 roku pragnienia nasze zaczęły docierać do decydentów. Pierwsze pozytywne rozmowy odbyły się na festiwalu muzyki bluesowej w Skrzynkach.
Adresatem próśb o przystąpienie do zadania był wówczas wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Uczestnicy rozmów zgodzili się co do potrzeby przystąpienia do działania i stworzenia koncepcji obiektu, która w 2016 roku trafiła na biurko ówczesnego burmistrza Zenona Cegły. Dwa lata później podjęto starania zmierzające do pozyskania źródeł finansowania. Od początku wiadomym było bowiem, że gmina nie udźwignie tak potężnej inwestycji, nawet przy wsparciu z budżetu województwa. Konieczne stało dofinansowanie z budżetu państwa.
- Dopiero środki z tych trzech źródeł były w stanie pokryć w całości koszty inwestycji bo kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 7.800.000 złotych – przypomniał I. Śmiatacz. - Bo przetargu była to kwota mniejsza.
Ostatecznie całość kosztowała niespełna 7 milionów złotych, z czego połowę stanowiły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 1.200.00 złotych pochodziło z budżetu województwa, a 2.000.000 złotych z budżetu gminy Grabów. Duże znaczenie miała przychylność parlamentarzystów – Andżeliki Możdżanowskiej, Tomasza Ławniczaka i Katarzyny Sójki.
- 83 lata oczekiwania na ten most, oczekiwania na to, by rodziny mogły się połączyć, znajomi mogli się połączyć, by te dwie miejscowości mogły zacząć funkcjonować w zupełnie inny sposób – mówiła ostatnia z wymienionych. - Niezwykle istotna chwila. Kiedy pan Ignacy przyjechał do mojego biura poselskiego w Mikstacie ponad dwa lata temu i kiedy rozmawialiśmy o potrzebie powstania tego mostu, nikt nie miał wątpliwości, że on powinien na nowo powstać.
Wśród osób uczestniczących w symbolicznym przecięciu wstęgi był także prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak Kamysz, który tego dnia gościł w naszej części Wielkopolski. Jak stwierdził, gmina Grabów nad Prosną jest jest znakomitym przykładem na to, że lepiej budować mosty niż stawiać mury.
- To jest przykład dobrej współpracy – ocenił. - Widać, że to się spotkało z niesamowitym odbiorem społecznym. Ta radość i determinacja mieszkańców, którzy zabiegali o tę inwestycję powoduje, że to jest coś niesamowitego. Potrzebujemy takich sygnałów w Polsce, normalności, współpracy, porozumienia, wzajemnej życzliwości.
Poświęcenia inwestycji dokonali proboszczowie parafii w Doruchowie i Giżycach – ks. Ireneusz Powaga oraz ks. Szymon Żuraw. Należy przypomnieć, że oprócz samego mostu w ramach inwestycji powstały też prowadzące do niego drogi, zarówno od strony Bobrownik, jak również Kopcia.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl