12 sierpnia 2020, 19:27

Teraz

25°

Fakty

A A A

BOLESŁAWIEC: Sukces gminy

Gmina Bolesławiec może posługiwać się tytułem „Lidera Infrastruktury Komunalnej i Transportu Publicznego”.

Kapituła Konkursu, uwzględniając dane przekazane przez gminę w ankiecie zgłoszeniowej, a także w oparciu o informacje pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dotyczące zrealizowanych projektów unijnych i innych inwestycji oraz programów dotowanych z różnych źródeł - zakwalifikowała gminę Bolesławiec do grona samorządów, mających prawo do posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina”.

W uzasadnieniu podano m.in.: Gmina Bolesławiec jest miejscem o dużym potencjale inwestycyjnym, z dobrze rozwiniętą bazą edukacyjną, kulturalną czy turystyczną. Wpływa to na szeroki zakres działań, jakie podejmują obecne władze samorządowe gminy, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort życia, a także zachęcić przedsiębiorców do lokalizowania swoich firm w obrębie gminy. O dużej atrakcyjności gminy świadczyć mogą realizowane ostatnio inwestycje w infrastrukturę, o jakie apelowali mieszkańcy i przedsiębiorcy. Ważnym projektem - docenionym przez mieszkańców, turystów, a także członków Forum Ekspertów – jest odrestaurowanie linii energetycznej na Baszcie w Bolesławcu, która jako zabytek jest chlubą całej gminy. Całkowita kwota zadania opiewała na 31. 642, 00 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w wysokości: 24.130, 00 zł. Przyczyniło się to do zachowania lokalnego dziedzictwa gminy i właściwego wyeksponowania go. Dziś podświetlona wieża zamkowa cieszy turystów, którzy w ostatnim czasie tłumnie przybywają do urokliwej Gminy Bolesławiec. Stała się też ona miejscem wycieczek, spotkań towarzyskich oraz tłem dla plenerów fotograficznych czy zdjęć ślubnych.

Kolejną, bardzo istotną inwestycją, którą wzięto pod uwagę w analizie, była gazyfikacja pierwszych terenów gminy. Dzięki prowadzonym rozmowom z powiatem wieruszowskim oraz Polską Spółką Gazownictwa z Łodzi udało się doprowadzić do budowy sieci gazowej z przyłączami na obszarach, które wcześniej nie były brane pod uwagę. Pierwszy etap już się zakończył – to odebrane 1500 m infrastruktury gazowej w miejscowości Mieleszyn. To początek postępującego z duchem ekologii zgazyfikowania gminy. Przyłącza zostaną wybudowane do posesji, których właściciele złożyli stosowne wnioski. Obecnie jest realizowany kolejny etap budowy gazociągu na terenie Gminy Bolesławiec.

Szczególnie ważne w opinii członków Kapituły Konkursu są działania zmierzające do podniesienia jakości gminnych dróg. W 2019 roku rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żdżary o długości blisko 1200 m. Inwestycja została zrealizowana m.in dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 169 458 00 zł brutto. Zmieniono nawierzchnię tłuczniową na nawierzchnię bitumiczną, przebudowano przepust oraz odtworzono rowy melioracyjne. Teraz droga jest bezpieczna i będzie przejezdna bez względu na porę roku. Podobne inwestycje również w 2019 r. wykonano w miejscowości Wiewiórka. Tym razem przebudowano drogę na długości 390 m, co znacząco ułatwiło mieszkańcom gminy dojazd do gruntów rolnych. Modernizacja dróg w miejscowości Chróścin, Mieleszyn oraz parkingu w pobliżu cmentarza w miejscowości Piaski także - w opinii Kapituły Konkursu - wyraźnie wpłynęła na poprawę jakości życia w Gminie Bolesławiec. Nowe nawierzchnie dróg czy parkingów to część ważnej strategii władz gminy, która realizując kolejne inwestycje, stawia również na ekologię. Potwierdzeniem tego jest zrealizowany niedawno projekt instalacji lamp solarnych w miejscowości Chotynin. Ponadto w ciągu kończącego się 2019 roku zmodernizowano lub wybudowano od podstaw przejścia dla pieszych, chodniki oraz zatoki postojowe dla autobusów. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Bolesławiec czują się bezpiecznie”.

Kapituła wzięła również pod uwagę wszelkie działania gminne dotyczące transportu publicznego. Przy współudziale władz samorządowych różnych szczebli, przewoźników, z uwzględnieniem inicjatyw oddolnych opracowano nową siatkę linii komunikacyjnych, co spowodowało przywrócenie połączeń transportu zbiorowego na terenie całej gminy, ułatwiając tym samym przemieszczanie się mieszkańców nawet do odległych od siebie miejscowości. Wprowadzone rozwiązania są przede wszystkim sprzyjające uczniom mieszkającym daleko od szkół. Prowadzone są również działania dot. prawa lokalnego wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, zmniejszające bariery komunikacyjne i zwiększające bezpieczeństwo.

Uroczysta gala miała miejsce 25 listopada.

Autor: wieruszow@radiosud.pl