13 sierpnia 2022, 01:58

Teraz

18°

Fakty

A A A

BOLESŁAWIEC: XVII sesja

Przekazanie środków na sprzęt dla strażaków, sporządzenie projektu sieci wodociągowej w Mieleszynie oraz zakup tablic promocyjnych – to główne tematy, które zdominowały XVII sesję Rady Gminy w Bolesławcu.

Na wtorkowym posiedzeniu gościli przedstawiciele OSP z Bolesławca oraz Chróścina. Druhowie, z uwagi na niezrealizowany w tym roku zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, starali się przekonać radnych do przekazania środków na zestaw hydrauliczny, który jest konieczny do ratowania ludzkiego życia. – W bieżącym roku złożyliśmy wniosek do Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi o zakup samochodu dla naszej jednostki. Dodatkowo złożyliśmy wnioski do WFOŚiGW, mieliśmy dotację z gminy oraz wkład własny – opowiada prezes, Janusz Pietrzak - W związku ze zmianą zasad nie uzyskaliśmy finansowania i automatycznie pieniądze zabezpieczone w budżecie gminy chcemy przeznaczyć na zakup wspomnianego sprzętu. To będzie inwestycja już pod kątem tego nowego wozu. Załapaliśmy się na dotację w wysokości 250 tys. zł z WFOŚiGW, natomiast brakowało ponad 300 tys. zł na całość. Złożyliśmy wniosek do tej instytucji o przesunięcie tych środków z przeznaczeniem dla naszej jednostki na przyszły rok.

Azbest w Mieleszynie

Radni podczas sesji sporo czasu poświęcili na omówienie zaproponowanego przez urząd projektu sieci wodociągowej w Mieleszynie. Według niektórych, w przypadku nieuzyskania zewnętrznego dofinansowania, pieniądze mogą być zwyczajnie zmarnowane. – Osobiście wstrzymałem się od głosu, bo wiele informacji pozyskałem dopiero na dzisiejszym posiedzeniu – wyjaśnia przewodniczący Komisji Gospodarczej, radny Artur Dulski. – Podczas omawiania tematów na spotkaniach roboczych nie było pana wójta i tych informacji nie mogliśmy uzyskać. Radni mieli wiele wątpliwości i one musiały zostać wyjaśnione. Nie można rozdmuchać budżetu do astronomicznych kwot a później go nie realizować. Na papierze wszystko ładnie możemy pisać a praktyka swoje pokaże. Mieszkańcy czekają za drogami i wiadomo, że każdy chciałby najwięcej u siebie.

Na wymianę starych rur azbestowych mieszkańcy czekają od lat – przypomina sołtys Mieleszyna, Stanisław Ferdynus. – Wiele mówi się o wymianie dachów z pokryciem azbestowym a w naszej miejscowości już tak dawno pijemy wodę z takim dodatkiem. Czekaliśmy na to w poprzednich kadencjach i zawsze brakowało pieniędzy. Droga też wymaga remontu, ale chcemy to zrealizować po gospodarsku: najpierw woda, potem droga. Podwójne rozkopywanie miejsca będzie mijało się z celem.

Bo ratują…

Prośby strażaków poparł m.in. wiceprzewodniczący Rady Gminy. – Nie chciałem sugerować radnym jak mają głosować, bo nie jest to moją rolą, ale chodzi mi o zrozumienie sytuacji – mówi Józef Kołodziej. – Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Po pierwsze my im nie robimy żadnej łaski tylko pozwalamy się chronić. Nigdy nie ma problemu z ich wyjazdami, oni się przed tym nie bronią i najważniejsze, robią to bezpłatnie i potrzebują jedynie narzędzia. To tak jakby kazać komuś złapać ryby bez wędki. Dbanie o bezpieczeństwo w gminie jest w naszym czystym interesie. Strażacy wkładają swoje pieniądze, my dorzucamy środki gminne i korzyść jest z dwóch stron.

Kolejną zmianą w budżecie było zabezpieczenie środków na zakup tablic promocyjnych gminy. To propozycja dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Tablice mają pojawiać się w różnych miejscowościach. Pierwszym z tematów prezentowanym w przestrzeni publicznej mają być fotografie i materiały związane z 750-leciem Bolesławca.

Przy podejmowaniu decyzji nad zmianami w uchwale budżetowej 8 radnych było za, 1 przeciwna a 4 wstrzymało się od głosowania.

Autor: wieruszow@radiosud.pl