2 czerwca 2020, 00:39

Teraz

10°

Fakty

A A A

BRALIN: Dotacje dla Stowarzyszeń

W Urzędzie Gminy Bralin podpisane zostały ze stowarzyszeniami z terenu Gminy umowy na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadań w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W tym roku wsparcie otrzmało sześć stowarzyszeń i organizacji.

Rozdysponowane zostały środki w kwocie 20 tysięcy złotych dla podmiotów, które złożyły wnioski. Natomiast w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej aplikację złożyły trzy stowarzyszenia i wszystkie trzy otrzymały dofinansowania. Razem rozdysponowana została kwota blisko 28 tysięcy. Bardzo się cieszę, że są stowarzyszenia, są środowiska aktywne, które chcą dla naszych mieszkańców realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Bardzo im za to dziękuję - powiedział wójt Piotr Hołoś.

Akcja Katolicka przewidziała do realizacji dwa zadania publiczne. Pierwsze z nich brzmi „Poznajemy kulturę Narodu Polskiego – śpiew i tańce zespołu <<Śląsk>>” Na ten cel Gmina Bralin przekaże dotację w wysokości 2 000,00 zł. Drugie zadanie jakie zaplanowała Akcja Katolicka to odbywające się cyklicznie „Święto latawca”, którego celem jest rozwijanie aktywności sportowej uczestników, integracja mieszkańców gminy i wzmacnianie więzi rodzinnych. Wsparcie ze strony gminy Bralin wyniesie 800,00 zł. Również Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej podjęło się realizacji dwóch zadań. Zadanie o nazwie „Pociąg do kultury” zainicjowano 9 lat temu. I tak doczekaliśmy już okrągłej 10 edycji, co potwierdza nazwa „Pociąg do kultury – wyruszamy po raz 10!”, a przyznana dotacja to 3 500,00 zł. Inne cykliczne zadanie jakie zostanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej to Braliński Cross Rowerowy im. Jana Lissowskiego. W tym roku odbędzie się on już po raz 9. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jest to jedyny w regionie wyścig rowerowy dla dzieci i młodzieży, amatorów i miłośników jazdy na rowerze. Gmina wesprze to zadanie kwotą 3 350,00 zł. W tym roku pierwszy raz wśród stowarzyszeń, które otrzymają wsparcie finansowe pojawiło się Koło Gospodyń Wiejskich. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie będą realizować dwa zadania: „Warsztaty ze śniadaniem Wielkanocnym”, na które Gmina Bralin przekaże dotację w wysokości 2 000,00 zł oraz festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka na realizację którego przeznaczone zostanie 3 800,00 zł. Parafia Rzymsko-katolicka św. Anny w Bralinie otrzyma 3 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na tropie zabytków, czyli z Ojcem Mateuszem zwiedzamy Sandomierz” Celem wyjazdu jest poznanie kultury i dziedzictwa regionu. Stowarzyszenie ARTwarium będzie realizowało zadanie pod nazwą "Animatornia muzyczna”. Na ten cel Gmina Bralin przeznaczyła 7 500,00 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl