8 grudnia 2021, 10:26

Teraz

-3°

Fakty

A A A

BRALIN: Gmina dofinansuje organizacje pozarządowe

Komisja konkursowa zakończyła prace związane z oceną ofert, jakie wpłynęły w marcu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 10 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu i podano zadania, które będą realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe na terenie gminy Bralin. Na konkurs wpłynęło 7 ofert: cztery w obszarze kultury i sztuki i trzy w obszarze kultury fizycznej. Wśród zadań z zakresu kultury do realizacji w 2017 roku wybrane zostały następujące zadania. „Backstage muzyczny” Stowarzyszenia ARTwarium, w ramach którego odbywać się będą warsztaty muzyczne (wokal, gitara, perkusja, instrumenty klawiszowe) i dziennikarsko-medialne dla dzieci i młodzieży. Organizacja oferuje też funkcjonowanie radia Bralin Fm, zorganizowanie serii koncertów akustycznych w sieci internetowej oraz organizację festiwalu muzycznego „Lokal”, który podsumuje projekt. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej przygotowało z kolei projekt pn. „Kultury łyk”, który jest kontynuacją wyjazdowej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy. W tym roku stowarzyszenie planuje zorganizowanie 4 wyjazdów do teatru. Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Bralinie jak co roku przygotuje jesienią Święto Latawca przy sanktuarium Matki Bożej Pólkowskiej, a w czasie wakacji wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Celem tegorocznej wyprawy adresowanej dzieciom i młodzieży będzie Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz opolskie ZOO. Ponadto, Gmina Bralin wesprze finansowo 3 zadania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej tradycyjnie w piątek po Bożym Ciele zorganizuje wyścig rowerowy dla dzieci i młodzieży. Będzie to już 7. edycja Bralińskiego Crossu Rowerowego im. Jana Lissowskiego. UKS Sport Bralin proponuje dzieciom i młodzieży „Wakacje ze sportem”, czyli ofertę wakacyjnych wyjazdów ze sportem roli głównej. Będą to 4 jednodniowe wycieczki, a każdy wyjazd poświęcony zostanie innej aktywności i tak: spływ kajakowy, park trampolin, park linowy i piesza wędrówka w góry. Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichowicach zorganizuje I Turniej Piłki Nożnej w Mnichowicach, w ramach którego odbędą się rozgrywki w dwóch kategoriach wiekowych: dorośli i młodzież powyżej 16. roku życia oraz dzieci. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją złożonych kosztorysów i harmonogramów przez stowarzyszenia oraz przygotowanie dokumentacji do podpisania stosownych umów.

Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl