24 marca 2023, 19:05

Teraz

16°

Fakty

A A A

BRALIN: Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie podsumowało miniony rok

W Bralinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kępińskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Uczestniczyli w nim członkowie Bractwa oraz zaproszeni goście.


Sprawozdanie z prac zarządu złożył Starszy Bractwa Tadeusz Witkowski a sytuację finansową omówił Skarbnik Kazimierz Czworowski. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Bractwa oraz o zamierzeniach w 2023r.


Nasze Bractwo troszkę zmieniło stan, aktualnie liczymy 22 członków. Organizujemy każdego roku trzy strzelania standardowe, czasami uda się zorganizować też jakieś dodatkowe strzelania. W tym roku przewidujemy strzelanie mistrzowskie w czerwcu. Ogólnie są to strzelania dostępne dla wszystkich, choć są konkurencje tylko dla Braci Kurkowych. W najbliższym czasie będziemy brać udział w okręgowym Zjeździe Bractw Okręgu Ostrowskiego oraz wytypowaliśmy dwóch delegatów na Krajowy Konkres Bractw Kurkowych, który odbędzie się w Pszczynie w kwietniu. Staramy się współpracować z młodzieżą szkolną i pomóc jej w przygotowaniu do zawodów „Sprawni jak żołnierze’. Współpracujemy z młodzieżą LO nr1 , którą prowadzi pani Edyta Rybczyńska. Młodzież ta w ubiegłym roku zajęła pierwsze miejsce na zawodach ogólnopolskich - mówi Starszy Bractwa Tadeusz Witkowski.


Walne zebranie uchwałą przyjęło program przedsięwzięć na 2023 rok. Kępińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie planuje rozegrać cztery zawody strzeleckie:" O tytuł Króla Kurkowego", strzelanie mistrzowskie, "Strzelanie Żniwne' i "Strzelanie Mikołajkowe".Z innych zaplanowanych działań to wspieranie szkolenia strzeleckiego młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz propozycja zjednoczenia Bractw Kurkowych i innych stowarzyszeń. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście. Adam Warzybok, najstarszy bractwa ostrzeszowskiego, prezes okręgu ostrowskiego i członek Zarządu Zjednoczenia Ogólnopolskiego pogratulował członkom Bractwa wytrwałości w pielęgnacji strzelectwa sportowego i tradycyjnych zwyczajów brackich. Przyłączył się do tego Skarbnik Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP – Tadeusz Żychlewicz. Walne Zebranie było także okazja do wręczenia medali dla zasłużonych członków Bractwa. Medal zasługi otrzymał Adam Pisarki, Ryszard Juszczak oraz Marian Kucharzak. Orderem Zasługi Krzyża Komandorskiego wyróżniono Ryszarda Dachowskiego, Marię Kuberę-Chowańską oraz Ryszarda Juszczaka. Trzy Panie otrzymały Order Zasługi Krzyża Oficerskiego:Elżbieta Jokiel, Renata Grzelak i Maria Bieluszewska. Order Zasługi Krzyża Rycerskiego wręczono Wacławowi Miszkinisowi.


 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl