8 grudnia 2021, 10:46

Teraz

-3°

Fakty

A A A

BRALIN: "Ksawery" narobił szkód

Orkan „Ksawery”, który przeszedł nad Polską niestety nie ominął gminy Bralin. Aż w 16 gospodarstwach odnotowane zostały straty. Są to zarówno zniszczenia budynków domowych jak i gospodarczych. Najbardziej ucierpiały pokrycia dachowe. Dotąd wpłynęło 7 wniosków o pomoc materialną za poniesione szkody. W jednym z tych przypadków niezbędna będzie opinia nadzoru budowlanego. Obecnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wywiady środowiskowe z poszkodowanymi, bada sytuację materialną i jakie będą niezbędne środki pomocowe. Aby otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie strat po przejściu niszczycielskiego orkanu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Występują tu większe obwarowania aniżeli było to wcześniej kiedy pomoc była udzielana ze środków własnych gminy. Po zakończeniu wywiadów środowiskowych dalsze decyzje będzie podejmowała specjalnie do tego powołana komisja.

Fot.UG

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl