8 grudnia 2021, 11:14

Teraz

-3°

Fakty

A A A

BRALIN: Rzemieślnicza na ukończeniu

W lipcu zostanie przekazany do użytkowania nowo budowany odcinek ulic w Bralinie: część ulicy Rzemieślniczej wraz z prostopadłym do niej łącznikiem do drogi wojewódzkiej.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Ostrzeszowie. Zawarta umowa opiewa na kwotę 243 tys. zł netto, co po doliczeniu podatku VAT daje niemal 300 tys. zł brutto. W ostatnich dniach wykonano dwie warstwy nawierzchni bitumicznej, a obecnie przystąpiono do układania nawierzchni chodników. Konstrukcja drogi została zaprojektowana w sposób dostosowany do warunków gruntowych oraz obciążenia ciężkimi pojazdami. Szczególnie na łączniku do drogi wojewódzkiej, gdzie manewrują pojazdy ciężarowe korzystające z usług serwisu ogumienia. Kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w Urzędzie Gminy Bralin – Artur Wójcik podkreśla, że na każdym etapie budowy wykonane są wszystkie pomiary kontrolne, badania i sprawdzenia określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przed układaniem masy bitumicznej warstwy podbudowy zostały poddane m.in. badaniom zagęszczenia za pomocą aparatu VSS (na zdjęciu). Badania te wykonywało laboratorium drogowe z konkurencyjnej firmy Eurovia. W ramach inwestycji wykonano elementy kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnię drogi. Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Bralin miejsce włączenia nowo wykonanego odcinka do drogi wojewódzkiej zostanie utwardzone i wykończone w nieco późniejszym terminie.

Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl