12 sierpnia 2020, 19:38

Teraz

25°

Fakty

A A A

BRALIN: Stadion doczekał się systemu nawadniania

W piątek, 29 listopada wójt gminy Bralin Piotr Hołoś, podpisał umowę na budowę systemu nawadniania płyty głównej stadionu przy ulicy Namysłowskiej w Bralinie z panem Bartłomiejem Cieślakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Aqua – Tech Bartłomiej Cieślak z siedzibą w Łubnianach. Firmę wyłoniono w trybie zapytania ofertowego. Zadanie pt. „Nawodnienie płyty głównej boiska sportowego w Bralinie przy ulicy Namysłowskiej 9a” zostanie wykonane w ramach środków własnych gminy Bralin i zostanie zrealizowane do 16 grudnia 2019 roku. Wartość zadania to 43.835,00 zł. W ramach realizowanego projektu zostanie wykonana sieć rur na powierzchni płyty głównej stadionu oraz osiemnaście automatycznych zraszaczy , które swoim zasięgiem będą podlewać każdy centymetr boiska. Poprawi to stan murawy i pozwoli zużywać mniejszą ilość wody do nawadniania murawy stadionu bralińskiego.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl