27 maja 2024, 18:05

Teraz

23°

Fakty

A A A

BRALIN: Umowa na dofinansowanie inwestycji

W Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Bralin, która złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.Umowę z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisał wicemarszałek Krzysztof Grabowski, po stronie gminy Bralin zastępca wójta Karol Wanzek i skarbnik Grażyna Mosch. Umowa dotyczy budowy chodnika do placu zabaw przy ulicy Ks. Jana Ćwiejkowskiego w Bralinie. Wartość dofinansowania wynikająca z zawartej umowy wynosi 75 839,00 zł. Całkowitą wartość zadania oszacowano na kwotę 126 739,83 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl