10 grudnia 2022, 06:12

Teraz

Fakty

A A A

BRALIN: Urząd bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina Bralin pozyskała dofinansowanie w wysokości 100.000zł. w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zawarta została już stosowna umowa pomiędzy stronami dla zadania pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy Bralin dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami”. W ramach umowy wykonany zostanie remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż poręczy schodów we wnętrzu budynku i ich odpowiednie oznaczenie, zakup i montaż planów tyflograficznych z oznaczeniami w Braille’, systemu alarmowego dźwiękowego i wizualnego, zakup i montaż systemu urządzeń informacyjno-nawigacyjnych typu totupoint. Dodatkowo zatrudniony zostanie tłumacz języka migowego.
Źródło: www.bralin.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl