25 lutego 2020, 01:02

Teraz

Fakty

A A A

CHOBANIN: O funduszu i kanalizacji


Kolejne spotkanie sołeckie zostało zorganizowane na terenie Chobanina. Mieszkańcy dokonali zmian w statucie sołectwa oraz rozdysponowali środki z funduszu na 2017 r. Miejscowi zdecydowali o dalszych remontach siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Remiza doczeka się centralnego ogrzewania. Na ten cel zapisano 20 tys. zł. 1500 zł przeznaczono na zakup karniszy i firan oraz 400 zł na paliwo do kosiarko-odśnieżarki.


Spotkanie stało się okazją do poruszania tematu kanalizacji. Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, Andrzej Małys, zachęcał wszystkich zainteresowanych do odwiedzin siedziby spółki, by zapoznać się z planem inwestycji oraz wnieść swoje uwagi i sugestie. Kanalizacja ma być realizowana w przyszłym roku. Podczas dyskusji poruszono także temat remontu dróg oraz środków, które wpłynęły do gminy z tytułu istnienia kopalni kruszywa przy budowie S8. Radny Dawid Boryczko oraz burmistrz Rafał Przybył obiecali, że spróbują przekonać radę do przeznaczenia środków na inwestycje potrzebne w miejscowości.


Autor: wieruszow@radiosud.pl