7 lutego 2023, 08:57

Teraz

-8°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: CPK odpowiada w sprawie przejazdu w stronę Osieka

Spółka Centralny Port Komunikacyjny odpowiedziała w sprawie braku wiaduktu w ciągu drogi powiatowej relacji Cieszęcin - Kolonia Osiek - Osiek.

Podjęto próbę przejścia w okolicy śladu istniejącego nad linią kolejową. Zaniechano to rozwiązanie z powodu kilkunastometrowych nasypów drogowych i w konsekwencji konieczności dodatkowych wyburzeń. Ze względu na bliskość cieku wodnego przejście pod linią kolejową jest niemożliwe.

W drugiej kolejności podjęto próbę budowy skrzyżowania dwupoziomowego w śladzie drogi gminnej 118293E. Zaniechano to rozwiązanie z powodu dodatkowych wyburzeń.

W konsekwencji zostało znalezione możliwie bliskie miejsce na skrzyżowanie dwupoziomowe.

Podsumowując, budowa skrzyżowania dwupoziomowego w śladzie istniejącej drogi 4706E powoduje zagrożenie wyburzenia zabudowań znajdujących się w odległości ok 40m od krawędzi kolejowej budowli ziemnej. To miejsce zostało omówione na spotkaniu w dniu 5.10.2022 r. i będzie przedmiotem analiz na kolejnym etapie inwestycji, tj. na etapie projektu budowlanego.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl