16 kwietnia 2021, 12:59

Teraz

Fakty

A A A

CZASTARY: Wzrośnie ekwiwalent dla strażaków w gm. Czastary

W gminie Czastary wzrośnie ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Do tej pory obowiązywała uchwała z 2008 r., na mocy której wypłacano ochotnikom za godzinę jedynie 10 zł. Po zmianach stawka wzrosła do 15 zł, co bardziej przystaje do 2020 r. - Muszę podkreślić, że żaden ze strażaków z OSP z takim wnioskiem do nas nie wyszedł. To są ludzie bardzo honorowi, odważni. My sami zauważamy, że działania naszych druhów są bardzo owocne i potrzebne. To nie podlega żadnej dyskusji. Z10 do 15 zł podnieśliśmy  kwotę jeśli chodzi o udział w akcji, szkolenia nadal będą opłacane po 10 zł za godzinę. Zawsze powtarzam to, i wczoraj powtarzałem na sesji, że kiedy my w nocy śpimy, strażacy wybiegają z domów na wypadek, do pożaru. Myślę, że nie jest to żadną łaską a zwrotem kosztów. 

Autor: wieruszow@radiosud.pl