18 czerwca 2024, 04:20

Teraz

16°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Decyzja w sprawie wynagrodzenia burmistrza odłożona

Rada Miejska w Ostrzeszowie na swoim drugim w nowej kadencji posiedzeniu miała podjąć decyzję w sprawie podwyżki wynagrodzenia burmistrza. Do głosowania jednak nie doszło, ponieważ większość radnych opowiedziała się za przeniesieniem go na kolejną sesję. Pierwotnie w porządku obrad projektu uchwały w tej sprawie nie było. Został złożony w dniu posiedzenia. Jak zakłada, burmistrz Patryk Jędrowiak miałby zarabiać o 4.130 złotych więcej niż dotychczas. Wynagrodzenie zasadnicze wynosić miałoby 10.430 zł; dodatek funkcyjny – 3.450 zł; dodatek specjalny, stanowiący 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4.164 zł, natomiast dodatek za wieloletnią pracę, stanowiący 5 % wynagrodzenia zasadniczego - 521 zł. Razem daje to kwotę w wysokości 18.565 zł. Do tej pory włodarz Ostrzeszowa zarabiał miesięcznie 14.435 złotych.
- Przyjęcie tej uchwały niesie za sobą pewne skutki finansowe dla budżetu - stwierdził radny Arkadiusz Suchanecki. - Myślę, że to powinno być przedyskutowane na komisjach, żebyśmy wiedzieli, jakie faktycznie koszty poniesiemy z tego tytułu, skąd będą zabezpieczone środki na tę podwyżkę. Uważam, że przeniesienie tej uchwały na kolejną sesję nie przyniesie żadnych negatywnych skutków. Myślę, że wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie poprzedniej uchwały, która obowiązuje. 
Radny Marcin Łuczak tłumaczył jednak, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia przestała obowiązywać w momencie, kiedy wygasł stosunek pracy burmistrza. A to nastąpiło wraz z końcem poprzedniej kadencji.
- Na tej sesji, czy też na kolejnej, ale myślę, że powinniśmy jeszcze w maju uchwalić wynagrodzenie burmistrza – oświadczył. - Jest konieczność nawiązania nowego stosunku pracy. Pan burmistrz został zaprzysiężony 6 maja i co będzie podstawą jego wynagrodzenia w maju? Pani skarbnik czy też Wydział Finansowy musi mieć dane, jak obliczyć wynagrodzenie burmistrza. Wszystkie samorządy gminne w okolicy podejmują to na pierwszej lub drugiej sesji. Nie jest to omawiane na komisjach, bo komisji jeszcze nie ma. 
A. Suchanecki obstawał przy swoim.
- Mamy poprzednią uchwałę i mamy tę uchwałę, która jest zaproponowana. Mniej więcej wiemy, jaka będzie różnica między wynagrodzeniami. Chciałem po prostu dopytać o szczegóły i uważam, że na komisji byłoby miejsce i przestrzeń do tej dyskusji. 
Głos w tej sprawie zabrał także radca prawny Adam Grzyb.
- Stosunek pracy pana burmistrza z Urzędem Miasta i Gminy nawiązał się w momencie ślubowania i w zasadzie ta uchwała powinna zostać przyjęta już na poprzedniej sesji – orzekł. - Natomiast to państwo jesteście decydentami, kiedy ta uchwała faktycznie zostanie przegłosowana. Właściwe byłoby, żeby uchwała w sprawie wynagrodzenia pana burmistrza została podjęta jak najprędzej. 
Ma to się dokonać podczas następnej sesji Rady Miejskiej, której termin nie został jeszcze wyznaczony. W zarządzonym głosowaniu 10 radnych było za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad, 10 było przeciw temu, a 1 wstrzymał się od głosu.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl