13 sierpnia 2022, 01:56

Teraz

18°

Fakty

A A A

KĘPNO: Dofinansowanie Gminy Kępno do inwestycji powiatowych

Dzisiaj (08.12) w Ratuszu Gmina Kępno podpisała dwa porozumienia z Powiatem Kępińskim.

Pierwsze z nich dotyczy dofinansowania przez Gminę Kępno budowy drogi powiatowej w miejscowości Osiny. Powiat Kępiński pozyskał na ten cel 11 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przeznaczona na partycypację w kosztach tego zadania to 800 000 zł. Koszt remontu ul. Osińskiej wyniesie 16 mln zł.

Drugie porozumienie dotyczy współpracy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Gmina Kępno w roku 2021 przeznaczy na ten cel 12 tys zł. Obie jednostki samorządu planują już pieniądze do przeznaczenia na ten cel w przyszłym roku.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl