29 listopada 2020, 17:40

Teraz

Fakty

A A A

DOMASŁÓW: Zakończono prace związane z utworzeniem ogrodu

Zakończono prace związane z utworzeniem ogrodu przy Dziennym Domu Seniora  w Domasłowie.

Na realizację zadania pn.: „Lecznicza siła ziół, drzew i krzewów - utworzenie ogrodu dydaktycznego przy Dziennym Domu Seniora w Domasłowie poprzez zakup roślin oraz terenowej infrastruktury edukacyjnej” gmina Perzów otrzymała dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu w wysokości 11 464,80 zł. Środki własne stanowiły 40% wartości zadania tj. 7643,20 zł. Zadanie zrealizowano na łączna kwotę 19 108,00. W ogrodzie posadzono zioła, drzewa, krzewy, krzewinki i kwiaty. Rośliny zostały oznaczone tabliczkami zawierającymi informację o nazwie danego gatunku. W ogrodzie pojawiły się specjalne wysokie donice na zioła tzw. plantery. W zaciszu starych drzew zawieszono budki lęgowe. Zakupiona została ziemia, którą wyrównano wszelkie niedoskonałości terenu. Ogród został uporządkowany i zagospodarowany. Zamontowano też ławostoły, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablicę edukacyjną.

Ogród z pewnością będzie cieszył oko nie tylko seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie, ale wszystkich mieszkańców gminy. Jeszcze całkiem niedawno zarastały go krzaki i dzikorosnące chaszcze. Dzięki dotacji mogliśmy pomyśleć o zmianie. Teraz ogród jest piękny a wiosną będzie jeszcze piękniejszy. Został on tak zaprojektowany, aby jego walory poznawcze służyły z jednej strony celom edukacyjnym i proekologicznym z drugiej wartościom estetycznym – powiedziała wójt Danuta Froń.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl