27 października 2020, 19:28

Teraz

Fakty

A A A

DONABORÓW: Doczekali się wodociągu i kanalizacji

14 października w Baranowie zawarto umowę na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Donaborowie. Podstawowy zakres umowy obejmuje budowę: sieci wodociągowej; sieci kanalizacji sanitarnej; kolektora tłocznego i przepompowni ścieków. Ponadto zakres umowy obejmuje: wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; pełną obsługę geodezyjną budowy; wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót; usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi; wykonanie powykonawczej inspekcji nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i filmem na płycie DVD oraz wykonanie badań bakteriologicznych wody. Prace objęte umową powinny się zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Inwestycja zamknie się kosztem blisko 410 tys. zł. brutto.  
Źródło: www.baranow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl