29 listopada 2023, 20:30

Teraz

-4°

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Dotacje dla Piasek i Siemianic

Sołectwa Piaski i Siemianice uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” znalazły się wśród laureatów VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu złożonych zostało 325 projektów, w tym dwa z Gminy Łęka Opatowska. 279 wniosków przeszło pomyślnie ocenę formalną i zakwalifikowanych zostało do oceny merytorycznej. 44 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Natomiast 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę. Ostatecznie pomoc finansową przyznano na realizację 102 projektów, w tym na realizację projektu „Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski” oraz projektu „Remont placu zabaw w Piaskach” złożonych przez Gminę Łęka Opatowska. Gmina Łęka Opatowska na podstawie częściowego dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego sfinansuje inicjatywy o łącznej wartości ponad 192.000,00 zł. Kwota pozyskanej dotacji to 57.000,00 zł. Pozostałe wydatki w ramach planowanych przedsięwzięć w kwocie 135.000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piaski i Siemianice oraz budżetu Gminy Łęka Opatowska.
- Bardzo się cieszę z pozyskanego przez gminę dofinansowania. Mam nadzieję, że tak zagospodarowana przestrzeń publiczna, sprzyjać będzie integracji i aktywnemu spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców. Wyrażam też nadzieję, że realizacja zadania w Siemianicach oprócz tego, że spełniać będzie funkcję zabawowo – dydaktyczną, wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych - przyznaje Adam Kopis, wójt Łęki Opatowskiej.

Dzięki realizacji projektu „Remont placu zabaw w Piaskach”, istniejący plac zabaw wyposażony zostanie w zróżnicowane urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Plac stanie się miejscem sprzyjającym integracji mieszkańców i aktywności ruchowej dzieci. W ramach przedsięwzięcia „Strefa dydaktyczna pogranicza Wielkopolski” przy Zespole Szkół w Siemianicach utworzony zostanie plac edukacyjny, tzw. „Kreatywna strefa gier” (6 gier podwórkowych: alfabet, tablica matematyczna, twister, labirynt, naśladuj mnie, klasy) oraz strefa historyczna, na której wyeksponowane zostaną historyczne kamienie graniczne z 1919 r. W ramach projektu uporządkowane zostaną także istniejące miejsca parkingowe oraz wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi manewrowej (koszty niekwalifikowalne). Zakończenie realizacji obu projektów przewidziano na koniec października br.

Autor: redakcja@radiosud.pl