25 października 2020, 15:17

Teraz

15°

Fakty

A A A

ROGASZYCE: Droga gminna w remoncie

Jeszcze do końca października potrwać ma remont drogi gminnej w Rogaszycach. Wartość inwestycji to ponad 1.700 tysięcy złotych, a na jej dofinansowanie pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości przekraczającej milion złotych. Gruntownemu remontowi poddany został odcinek o długości około 1.300 metrów, od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania, przy którym zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa w Rogaszycach.
- W ramach prac, które prowadzimy, zostanie wymieniona nawierzchnia na odcinku ponad 1.300 metrów - mówi Dariusz Kwiatek, naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy. - Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, porządne, dobre odwodnienie rej drogi oraz, na całej długości, chodnik z dopuszczonym ruchem rowerów. Ten chodnik będzie miał szerokość 2 metrów i będzie miał nawierzchnię bitumiczną. Droga będzie miała szerokość 5 metrów, prawie metrowe, utwardzone pobocze. Myślę, że nastąpi duża poprawa bezpieczeństwa.
Realizacja inwestycji to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy od dawna domagali się poprawy stanu nawierzchni, a co za tym idzie podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
-
Na tej drodze występuje duży ruch samochodów – przyznaje D. Kwiatek. - Poza tym droga ta prowadzi do szkoły i dzieci musiały się poruszać bez chodnika, co stwarzało duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. W zeszłym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na budowę tej drogi do Funduszu Dróg Samorządowych. W tym roku otrzymaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu wynoszącym 60%. W sierpniu tego roku rozpoczęliśmy proces inwestycyjny. Lokalna firma wraz z podwykonawcami wykonują remont tej drogi.
Dodajmy, że to nie jedyne, trwająca obecnie zadanie ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych. Prace remontowe ruszyły także na ulicy Przełajowej w Ostrzeszowie.


 

Autor: