25 lutego 2020, 01:44

Teraz

Fakty

A A A

DORUCHÓW: Droga powiatowa przebudowana

W ostatnich dniach sierpnia zakończono III etap przebudowy drogi powiatowej Ostrzeszów – Doruchów. Zakres przebudowy ulicy Ostrzeszowskiej na odcinku 273 metrów bieżących obejmował: przebudowę chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szer. 1,5 m, poszerzenie istniejącej drogi o szerokości 6,4 m, budowę obustronnego ścieku przykrawężnikowego szerokości 20 cm, przebudowę zjazdu w ciągu drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm i betonu asfaltowego, budowę wypustów kanalizacji deszczowej i przykanalików, a także budowę kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Ostrzeszowie. Prace trwały niespełna 5 tygodni; wartość robót wyniosła 586 tysięcy złotych. Powiat zrealizował przebudowę drogi przy finansowym udziale gminy Doruchów w wysokości 150 tysięcy zł.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl