10 kwietnia 2020, 01:13

Teraz

Fakty

A A A

BARANÓW: Fundusz sołecki w Gminie Baranów zlikwidowany

Podczas piątkowej (21.02) sesji radni Gminy Baranów większością głosów zlikwidowali fundusz sołecki na 2021. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Fundusz w gminie wynosi około 500 tys zł.

Fundusz sołecki to środki finansowe zagwarantowane w budżecie gminy dla sołectwa na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy. - Mając na uwadze możliwości ekonomiczne i dochody w gminie, w której funkcjonuje 11 sołectw wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z dużym rozdrobnieniem środków. W Gminie Baranów fundusze sołeckie istniały od 2012 roku a ich realizacja wykazała coraz większe rozdrobnienie wykonywanych zadań, co z kolei skutkuje mało wymiernymi efektami rzeczowymi - uzasadniała projekt uchwały Marzena Żłobińska, skarbnik gminy.

Jak zaznaczono w projekcie, mimo niewyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2021 rok, nadal będą ponoszone wydatki na rzecz wszystkich sołectw poprzez realizację inwestycji i przedsięwzięć.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja. Koalicyjni radni zdecydowali, aby w tym roku zjednoczyć środki na większe inwestycje, jak np. budowa windy dla ośrodka zdrowia w Mroczeniu. Przeciwne zdanie miała opozycja, dla której oznacza to brak możliwości decydowania, a nawet wsparcia niektórych zadań w ich sołectwach.

Co ciekawe, za takim rozwiązaniem, ale tymczasowym optowali także niektórzy sołtysi, którzy otwarcie przyznali, że na zebrania wiejskie przychodzi garstka mieszkańców i nie wiedzą, na co wydać środki, bo gdyby była to większa suma, to można byłoby zrealizować większe inwestycje.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl

radiosud.pl
01:13
STAN EPIDEMII W POLSCE! ZOSTAŃCIE W DOMU!