14 lipca 2024, 13:48

Teraz

23°

Fakty

A A A

GALEWICE: Oskarżony o nękanie i posiadanie pornografii

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko mieszkańcowi gminy Galewice. Marek G. aktualnie odsiaduje wyrok sądu m.in za posiadanie materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich oraz uporczywe nękanie. 

Obecnie mężczyzna jest podejrzany o popełnienie przestępstwa z art. 200 a § 1 kk, polegającego na nawiązaniu kontaktu z małoletnią poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego i doprowadzenia, za pomocą groźby bezprawnej, pomówienia jej w środkach masowego przekazu, do spotkania z pokrzywdzoną w celu obcowania płciowego.   

- Przeprowadzono czynności przeszukania w miejscu zamieszkania podejrzanego, w celu  zabezpieczenia dowodów przestępstwa - informuje Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. - Zbadano zabezpieczone nośniki elektroniczne i ich zawartość poddawana jest analizie, co umożliwi ostateczną ocenę prawno-karną poszczególnych zachowań i ostateczny zakres zarzutu. 

Wcześniej  Marek G. został skazany za przestępstwa kierowania gróźb karalnych, uporczywego nękania, posiadania na nośniku elektronicznym treści pornograficznych z udziałem małoletniej osoby tj. o czyny z art. 190§1kk, art. 190a§1kk oraz art. 202§4akk.

G. aktualnie przebywa w zakładzie karnym, gdzie odbywa wcześniej orzeczoną karę pozbawienia wolności. 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl