22 lipca 2024, 16:19

Teraz

24°

Fakty

A A A

GALEWICE: Gmina Galewice wyłoży 750 tys. zł na zakup samochodu dla OSP w Osieku

Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku w gminie Galewice wkrótce może cieszyć się z nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W piątek podczas nadzwyczajnej sesji radni większością głosów podjęli decyzję, aby przeznaczyć na ten cel z budżetu samorządu 750 tys. zł. 


30 maja do przewodniczącego Rady Gminy w Galewicach, z inicjatywy radnych Jana Tomaszka, Wojciecha Śniadego, Rafała Koniecznego, Krzysztofa Nowaka i Piotra Kościańskiego, wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie ujęcia dotacji w budżecie gminy, w wykazie inwestycji realizowanych w 2024, i zarezerwowanie środków w wysokości 750 tys. zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osieku. 


- Prośbę motywujemy tym, że trzeba zrobić remont kapitalny nadwozia oraz remont kapitalny silnika. Samochód w tym roku ma 50 lat i nie nadaje się do remontu. Jest to samochód najstarszy w całym powiecie, a może w całym województwie - czytamy w piśmie, które związane było z wnioskiem o zwołanie sesji. 


Po dość długich rozmowach na komisji, już podczas sesji wniosek przeszedł. 9 radnych głosowało za, 4 wstrzymało się od podejmowania decyzji w tej sprawie. Okazuje się, że gmina zaciągnie kredyt w tym celu. Całkowita kwota do spłaty wyniesie około 1,1 mln zł. 

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl