17 września 2019, 10:45

Teraz

15°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Gmina pomoże powiatowi w remontach dróg

Przekazanie dofinansowań do remontów dwóch dróg powiatowych oraz zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzeszów oraz zwiększenie nakładów na dotacje do wymiany źródeł ciepła - oto najważniejsze zmiany w budżecie wprowadzone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Nie obyło się jednak bez dyskusji i pytań. Zgodnie z podjętą uchwałą, 300 tys. zł. ma zostać przekazane samorządowi powiatowemu na modernizację drogi w kierunku Mikstatu. 100 tys. zł. to z kolei wsparcie na remont drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Myje. Radny Sławomir Odrobiński nie krył swoich wątpliwości odnośnie tych planów.
-Do jednego worka wrzucono drogę powiatową na Mikstat, o której mówimy bardzo dużo, z drogą na Myjach, wykonaną niedawno. Były kontrowersje, co do tej drogi od początku. Tam było prowadzone postępowanie reklamacyjne. Myślę, że łączenie tych dwóch dróg nie jest celowe.
Przeciwnego zdania był jednak burmistrz Patryk Jędrowiak, który przekonywał, że decyzja słuszna, a inwestycje potrzebne.
-Starostwo Powiatowe złożyło również wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Ostrzeszów – Mikstat. Jeżeli otrzyma to dofinansowanie, wraz z naszym dofinansowaniem, mamy rozwiązany problem jednej z najbardziej uciążliwych dróg powiatowych, czyli odcinek Ostrzeszów-Siedlików. Myślę, że chodzi tu o rozwiązanie problemu, a nie o dalsze wykłócanie się o to, jak procentowo to wspomożemy, czy w ogóle nie wspomożemy.
Zdaniem burmistrza wsparcie remontu drogi przez Myje jest również w pełni uzasadnione.
-Myślę, że jest to dobry omen, dobry znak, że już w pierwszym roku uda nam się we współpracy ze Starostwem rozwiązać dwie problematyczne kwestie – stwierdził – Życzyłbym sobie, żeby ta współpraca dalej tak dobrze wyglądała.
Na mocy tej samej uchwały, 470 tysięcy złotych przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Ostrzeszów, a o 130 tys., czyli ponad 100%, zwiększono kwotę na dotacje do wymiany tzw. kotłów niskosprawnych na ekologiczne źródła ciepła.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl