13 sierpnia 2022, 02:34

Teraz

18°

Fakty

A A A

BRALIN: Gmina wyraża sprzeciw budowie linii W44 CPK

Rada Gminy Bralin negatywnie zaopiniowała przebieg wariantu W44 budowy linii kolejowej w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to wariant oznaczony kolorem niebieskim. To kolejna gmina z regionu, która wyraża podobne stanowisko w tej sprawie.

W oświadczeniu wystosowanym do projektantów czytamy: Stanowczo sprzeciwiamy się przebiegowi tego wariantu, który przecina przez środek miejscowości Chojęcin-Parcele i Chojęcin. Miejscowości te położone są przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Bralinem i Kępnem (miejscowości będące siedzibami gmin). Chojęcin jest obrębem geodezyjnym w którym wydaje się najwięcej decyzji o warunkach zabudowy w całej gminie Bralin. W ciągu ostatnich 5 lat powstały tam osiedla domów jednorodzinnych, nadal powstaje nowa zabudowa a nowe tereny inwestycyjne są w ciągłym przygotowywaniu z uwagi na duży popyt. W miejscowości Chojęcin, z uwagi na osiedlowy charakter, istnieje gęsta sieć dróg, która zostałaby rozcięta przez granatowy (W 44) wariant linii kolejowej. Wiązałoby się to ze wznoszeniem wielu obiektów inżynieryjnych, przebudową istniejącej sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ogromnymi kosztami. Wariant ten przebiega pośród wielu nowych, budowanych i planowanych do wybudowania domów jednorodzinnych. Wiele budynków musiałoby zostać wyburzonych bądź wykupionych. Ten przebieg pokrzyżowałby życiowe plany wielu mieszkańcom naszej gminy i na pewno spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem i protestami.

29 listopada w Chojęcinie w tej sprawie odbędą się konsultacje z mieszkańcami gminy.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl