17 października 2021, 06:06

Teraz

Fakty

A A A

GÓRKA WIERUSZOWSKA: Rusza budowa drogi

12 września podpisano umowę z wykonawcą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górka Wieruszowska. - Przebudowa realizowana będzie na odcinku od wiaduktu nad drogą S8 do wylotu na drogę powiatową relacji Wieruszów-Galewice - informuje Urząd Miejski.

W ramach zawartej umowy zaplanowano:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in.: roboty pomiarowe, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, demontaż istniejącego oznakowania, mechaniczne karczowanie pni, krzewów oraz ścinanie drzew wraz z transportem karpiny, korzeni, pni, gałęzi oraz usunięcie pozostałości po karczunku, mechaniczne usunięcie humusu, mechaniczne rozebranie nawierzchni tłuczniowej)

– roboty związane z budową jezdni (m.in.: roboty ziemne, zagęszczanie nasypów, korytowanie, wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie podbudowy z

gruntu stabilizowanego cementem, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych)

– roboty wykończeniowe (m.in.: roboty ziemne przy odbudowie rowów, humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, montaż oznakowania pionowego zgodnie z projektowaną organizacją ruchu)

– wykonanie nawierzchni z tłucznia na zjazdach.

Roboty wykona firma PHU LARIX Sp. z o.o. z Lublińca w terminie do 3 października.

Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową to kwota brutto 348.714,67 zł.

- Przepraszamy mieszkańców korzystających z ciągu za utrudnienia w ruchu drogowym związane z realizacją tej inwestycji. Prosimy o niekorzystanie z drogi w okresie realizacji inwestycji - czytamy na gminnej witrynie wieruszow.pl

Autor: wieruszow@radiosud.pl