11 sierpnia 2020, 03:07

Teraz

19°

Fakty

A A A

GRABÓW NAD PROSNĄ: Ponad milion na gospodarkę wodno-ściekową

Gmina Grabów nad Prosną pozyskała blisko 1.300.000 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze te przeznaczone zostaną na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bukownicy oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na terenie ulic: St. Janickiego, 3-Maja i Ledóchowskiego w Grabowie nad Prosną. Jak poinformował podczas uroczystego podpisania umowy burmistrz Maksymilian Ptak poinformował, że całkowity koszt inwestycji to niespełna 2.500.000zł., a dofinansowanie pokryje je w niemal 64%. Prace zakończyć się mają w lutym 2022 roku.
-Mieszkańcy bardzo czekali na poprawę jakości w naszej gminie - dodał burmistrz. - Co warto podkreślić, z początkiem roku oddaliśmy do użytku zmodernizowaną stację uzdatniania wody w miejscowości Palaty. Inwestycja była realizowana ze środków własnych miasta i gminy Grabó nad Prosną. Większość gospodarstw domowych jest podłączona do kanalizacji. Są też gospodarstwa, które mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, natomiast kompleksowo będziemy chcieli ten temat rozwiązać w całej gminie. Niewątpliwie jeszcze sporo miejscowości oczekuje na to, że powstanie u nich kanalizacja.
W imieniu samorządu wojewódzkiego podpis pod umową złożył wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki z Unii Europejskiej są, jak widzimy, bardzo dobrze wydatkowane, i w województwie wielkopolskim i w Polsce. - podkreślił. - Trzeba na to zwrócić szczególną uwagę, wielu miejsc nie udałoby się zmienić i zmodernizować gdyby nie środki zewnętrzne. Z własnych środków, z budżetu gminy pewnie byłoby to o wiele trudniejsze. Tym bardziej cieszy więc fakt, że mogę dzisiaj podpisać umowę z panem burmistrzem na kwotę 1.266.000 złotych na modernizację w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Warto też zaznaczyć, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich sprawdził się nie tylko w gospodarce wodno-ściekowej, ale również przy budowie dróg, świetlic, targowisk, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Tych działań było bardzo dużo i widzimy, że były to działania trafione.
K. Grabowski wyraził nadzieję, że także w kolejnej perspektywie finansowej w budżecie unijnym znajdą się środki na rozwój obszarów wiejskich. Należy dodać, że podczas tego samego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną podpisano też umowę na dofinansowanie zakupu drzew miododajnych, opiewającą na blisko 6 tys. zł.
Fot. www.grabownadprosna.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl