14 lipca 2024, 11:51

Teraz

18°

Fakty

A A A

GRANICE TRZCINICA: Dokumentacja na chodniki

17 maja do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęło pismo z prośbą o wydanie opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5691P Granice – Smardze” w związku z zamiarem złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


13 czerwca Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przekazało do Urzędu Gminy Trzcinica umowę pomiędzy Spółką oraz Gminą Trzcinica i Powiatem Kępińskim na przeprowadzenie budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Granice, droga powiatowa nr 5691P Granice – Smardze zgodnie z dokumentacją techniczną, umowa dotyczy także chodnika w miejscowości Granice. Natomiast 2 lipca 2024 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęło pismo z prośbą o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz rozwiązań projektowych w tym o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pod względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dokumentacji technicznej inwestycji „Budowa chodnika w miejscowości Trzcinica w ciągu drogi powiatowej nr 5688P tj. ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Bocznej”. Powyższa dokumentacja obu chodników została uzgodniona z Gminą Trzcinica i w chwili obecnej realizowane są dalsze etapy jej opracowania. Podobnie umowa z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu została już zawarta i przekazana do dalszej realizacji.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl