11 kwietnia 2021, 18:05

Teraz

14°

Fakty

A A A

Informacja Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam o środkach finansowych ze zbiórek na rzecz Małgorzaty Mrózek i Agatki Skąpskiej

Zarząd Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam z siedzibą w Kępnie przy al. Marcinkowskiego 12k informuje o stanie środków finansowych zgromadzonych w 2021 roku.

1. Ze zbiórki na rzecz śp. Małgorzaty Mrózek pozostały 102 748,53 zł. Zarząd Stowarzyszenia w styczniu zaproponował, by środki te podzielić na dwie części:
- kwotę 51 374,27 zł przeznaczyć na stypendia socjalne dla dzieci śp. Małgorzaty Mrózek;
kwotę 51 374,26 zł przeznaczyć na rzecz potrzebujących kosztownego leczenia podopiecznych Stowarzyszenia – mieszkańców Powiatu Kępińskiego, którzy zgłoszą się po taką pomoc do Stowarzyszenia w przyszłości.


Do Stowarzyszenia wpłynęła prośba Przemysława Mrózka (męża śp. Małgorzaty) oraz stowarzyszeń i organizacji z Opatowa (Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe, OSP Opatów, KGW Opatów), by całość środków ze zbiórki przeznaczyć na rzecz leczenia Agaty Skąpskiej. Zarząd postanowił więc przeznaczyć 100 000 zł na leczenie Agaty Skąpskiej. Stosowna umowa została podpisana z Anną Skąpską – mamą śp. Agatki Skąpskiej. Agatce niestety nie dane było skorzystać z tych środków, zmarła 16 lutego.    

2. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o przekazaniu 37 000 złotych na rzecz leczenia i rehabilitacji Hanny Kołek. Opłacona została zaliczka na poczet operacji rączek Hani Kołek. W puli środków Funduszu śp. Małgorzaty Mrózek pozostaje 65 748,53 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na rzecz leczenia podopiecznych Stowarzyszenia w przyszłości.

3. Na konto Stowarzyszenia została wpłacona darowizna od Anny i Krzysztofa Skąpskich w wysokości 34 541,45 złotych (są to środki przekazane rodzicom Agatki Skąpskiej w formie gotówkowej). Kwota ta zostanie przeznaczona na rzecz leczenia podopiecznych Stowarzyszenia.

4. Na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki pochodzące ze zbiórki na rzecz Agatki Skąpskiej na portalu zrzutka.pl (346 132 zł). Zgodnie z decyzją rodziców Agatki - Anny i Krzysztofa Skąpskich środki te w całości zasiliły konto Stowarzyszenia. Ze środków zebranych na portalu swoją prowizję pobrał portal zrzutka.pl, kilku darczyńców poprosiło o zwrot wpłaconych kwot. Kwotę 346 132 złotych wpłacił na konto Stowarzyszenia organizator zbiórki Marcin Golas. Kwota ta zostanie przeznaczona na rzecz leczenia podopiecznych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom za przekazane środki finansowe. O przeznaczeniu tych środków będziemy informować na bieżąco.

Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam informuje, iż zgromadzone środki przekaże na rzecz leczenia i rehabilitacji obecnych i przyszłych podopiecznych Stowarzyszenia. Stowarzyszenie informuje również, iż nie pobiera żadnych prowizji od wpłacanych środków, a koszty prowizji i opłat bankowych finansuje ze składek członków Stowarzyszenia.


 


Kępno, 1 kwietnia 2021


 


 

Autor: