25 października 2020, 13:55

Teraz

15°

Fakty

A A A

TRZCINICA: Inwestycje drogowe

Gmina Trzcinica zawarła umowę z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000 złotych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych.

W ramach tegorocznych zadań drogowych zaplanowano budowę dróg w miejscowościach Piła kierunek Kuźnica Trzcinica za kwotę 76 062,44 zł brutto i terminem realizacji do końca września 2020 roku(dokończenie ubiegłorocznego zadania), Wodziczna za kwotę 33 779,74 złote brutto i Pomiany za kwotę 144 936,63 złote brutto obie z terminem wykonania do końca października 2020 roku. Została już zawarta umowa na wykonanie powyższych prac z Kępińskim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A., z których część już się rozpoczęła.6 sierpnia 2020 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego o naborze wniosków na 2021 rok o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, Gmina Trzcinica złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Trzcinica”, obejmującego swoim zakresem przebudowę ul. Polnej, Piaskowej, Leśnej i Zacisze w miejscowości Trzcinica.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl