15 maja 2021, 20:35

Teraz

15°

Fakty

A A A

JANKOWY: Rozbudowa sieci wod. - kan. zakończona

12 kwietnia miał miejsce odbiór końcowy prac przy rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Jankowach. Inwestycję zrealizowała firma PPHU „ROB-BUD” z Nowej Wsi a jej koszt wyniósł ponad 217.560 zł. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano 19 listopada 2020 r. W trakcie pięciomiesięcznych prac  infrastruktura  w Jankowach wzbogaciła się o blisko 179 m sieci wodociągowej, 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości przekraczającej 21,1m, sieć kanalizacyjną o długości prawie 147 m, 7 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości ponad 26 m. Zbudowano również rurociąg tłoczny o długości niespoełna 186 m, przepompownię ścieków oraz 7 studzienek kanalizacyjnych i 2 hydranty p.poż.
Źródło: www.baranow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl