11 sierpnia 2022, 10:15

Teraz

20°

Fakty

A A A

DORUCHÓW: Jednostka OSP ma nowy wóz

Nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dorobili się druhowie ochotnicy z Doruchowa. Jego oficjalne przekazanie nastąpiło podczas uroczystego apelu na stadionie miejskim, który poprzedziła msza święta. Kiedy przed trzema laty podczas akcji gaśniczej zapalił się i uległ poważnym uszkodzeniom jeden z pojazdów należących do doruchowskiej jednostki, jasnym stało się, że należy rozpocząć starania o nowy. W tym roku zabiegi te wreszcie zakończyły się sukcesem.
- Samochód strażaki finansowany jest z dwóch źródeł - przypomina wiceprzewodniczący Rady Gminy Bartosz Piasecki. - Pierwsze to dotacja rządowa, a drugie to nasz własne, gminne pieniądze. Łączny koszt tego samochodu to 920 tysięcy złotych. W zasadzie 50% dokładał rząd, a 50% Rada Gminy.
Zadowolenia z zakupu, co zrozumiałe, nie kryją też główni zainteresowani, czyli strażacy. Zapewniają, że będzie to bardzo poważne wzmocnienie w podejmowanych przez nich działaniach. Man zastąpi wysłużonego, 36-letniego Stara.
-Staruszek służył od 1984 roku i już czas na zmianę - mówi Ireneusz Jakubiak, naczelnik OSP w Doruchowie. - Wysłużył swoje i zrobił to, co miał zrobić. Bardzo dobrze służył, był przydatny, ale trzeba iść z postępem, do przodu.
Aby wyjechać do pierwszej akcji, man musi zostać jeszcze doposażony.
- Posiada wodę i węże, ale nie jest jeszcze wprowadzony do podziału bojowego - zaznacz Dariusz Koryciak. - Nie ma też jeszcze środka pianotwórczego, na przykład do gaszenia samochodów.
Wypada mieć nadzieję, że nowy wóz nie będzie miał jednak zbyt wielu okazji do wyjazdów.
Fot. www.doruchow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl