5 marca 2024, 10:52

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Jest dofinansowanie do zakupu nowej karetki

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia otrzymało dofinansowanie do zakupu ambulansu typu „B” z wyposażeniem, w związku z poważnym uszkodzeniem dotychczas funkcjonującej w Ratownictwie Medycznym karetki. Typ „B” to ambulans ratunkowy przeznaczony do transportu, podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów. Na zakup takiej karetki OCZ otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 750 tysięcy złotych. 5 grudnia nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowaniu. Na dokumencie, podpisanym wcześniej przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, podpis złożył prezes OCZ Zbigniew Kluczkowski. W spotkaniu z tej okazji uczestniczyła posłanka na Sejm RP, minister Katarzyna Sójka, która skutecznie wsparła starania samorządu powiatowego oraz Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia o pozyskanie dofinansowania, a także wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych powiatu ostrzeszowskiego. W imieniu posłanki do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej na spotkanie przybyła Anna Lis. Wniosek o dofinansowanie zakupu karetki sporządziło Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie we współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl