22 lipca 2024, 15:38

Teraz

24°

Fakty

A A A

DZIETRZKOWICE: Karta rowerowa z wieruszowską Policją

Policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w egzaminie praktycznym na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach. Funkcjonariusze oceniali zmagania młodych cyklistów, którzy wykazali się doskonałą wiedzą ze znajomości przepisów ruchu drogowego. W trakcie spotkania policjanci omówili podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.


5 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach odbył się egzamin na kartę rowerową. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oprócz pedagogów czuwali wieruszowscy policjanci ruchu drogowego. O pierwsze swoje uprawnienia ubiegali się uczniowie z IV i V klasy. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego wszyscy uczestnicy musieli rozwiązać test wiedzy. Egzamin teoretyczny odbył się kilka dni przed zmaganiami praktycznymi. Policjanci omówili tor przeszkód jaki młodzi cykliści mają do pokonania oraz przybliżyli podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów. Wszyscy wykazali się doskonałą znajomością przepisów, a także umiejętnością kierowania jednośladem. Swoje pierwsze uprawnienia do kierowania uzyskali wszyscy uczestnicy egzaminu. Funkcjonariusze podczas spotkania przybliżyli podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach przez rowerzystów, a w szczególności aby odpowiednio wcześniej sygnalizowali zamiar skrętu lub kierunku jazdy.


Przypominamy, że kartę rowerową mogą uzyskać osoby, które ukończyły 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikację. Egzamin składa się z dwóch części praktycznej i teoretycznej. Przygotowania do egzaminu prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikację. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, ale również hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl